top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

жилищна сграда

Project type

архитектурно проектиране

Date

2023

Location

Стара Загора

Проектът представлява жилищна застройка със средна височина 15 м с осд – магазин за промишлени стоки и два етажа гаражи и мазета в сутерена, разположена в малък триъгълен парцел.
Имотът се обслужва изцяло от прилежащата улица от запад, от която са входовете и изходите на всички подобекти.
В сградата има 6 броя гаражи, 12 броя паркоместа или общо 18 места за паркиране на автомобили и паркинг за велосипеди.
Проектирани са 17 броя жилища съответно 6 двустайни, 10 тристайни, 1 брой четири стаен мезонет

bottom of page