top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАЗАР, ГР. СТАРА ЗАГОРА

строителство

2013

адрес

ул. Пазарска, гр. Стара Загора

роля в проекта

арх. Петър Киряков - ръководител проект,

арх. Иван Киряков - фасадни и интериорни решения

вид

реализация

тип

обществена сграда

Проект за централен градски общински пазар за продажба на цветя, плодове и зеленчуци

bottom of page