top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

„ЗЕЛЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В КВ. ЖЕЛЕЗНИК

Project type

PUBLIC SPACE

Date

2023 - ONGOING

Location

Stara Zagora, BULGARIA

The project focuses on improving the green areas and public spaces in the residential area of Zhelenik in Bulgaria. The project aims to create a more sustainable and attractive living environment for residents by implementing various green solutions and developing eco-friendly community spaces.

Същност и обхват на проекта
Проектът третира благоустрояването на междублоково пространство в пи с идентификатор 68850.501.530, гр. Стара Загора , като цел на проекта е максималното озеленяване на терена и намаляване ефектите на „топлинния градски остров“.

Описание на проектното решение

Проекта третира територия с естествен наклон север -юг, който съвпада и с основния човеко-поток. Изгражда се паркова пешеходна зона с всички елементи на парковия дизайн.
Оформени са пет изравнени площадки по денивелацията на терена, като те са свързани с пешеходни рампи и стълби , покрити с настилка от бетонови павета със завършващ слой мита бяла фракция. От двете страни на централната алейна мрежа са разположени пейки и детски площадки за игра на деца с различни възрасти, както и спортни площадки.
Изгражда се поливна система за цялата зона
Изгражда се енергийно ефективно LED осветление за цялата зона
В северния край на терена е разположен малък навес, върху чийто покрив са монтирани фотоволтаични панели свързани към мрежа за свободно публично зареждане на малки електронни устройства.
Паркингите от юг и запад са настилка паве на тревна фуга.
Всички спортни и детски съоръжения са монтирани върху настилка с тревна фуга.
Всички наклони и алейни мрежи отговарят на „Наредба № рд-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията “

bottom of page